АНАЛІЗ ГІДРОХІМІЧНОГО СКЛАДУ ШАХТНИХ ВОД КРАСНОАРМІЙСЬКОГО ВУГЛЕПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ДОНБАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geotech2023.37.04

Ключові слова:

Донецький басейн, водоносні горизонти вуглепородних масивів, шахтні води.

Анотація

Красноармійський геолого-промисловий район розташований у південно-західній частині Донецького басейну. Гідрогеологічні умови регіону досліджень складні, що пов’язано з його тектонічними особливостями та літологічним складом водовмісних порід. Водоносні горизонти вугленосних районів є здебільшого системами складних басейнів тріщинно-пластових вод, які ускладнюють відпрацювання гірничих виробок. Мінливість геологічної, гідрогеологічної обстановки та інтенсивність водообміну визначають різницю в хімічному складі підземних вод, що формуються в кам’яновугільних відкладах на різних глибинах у різних районах Донбасу. Водоносні горизонти пов’язані з пісковиками, вапняками, рідше з алевролітами. Живлення водоносних горизонтів і комплексів, що залягають поблизу земної поверхні, відбувається здебільшого завдяки атмосферним опадам і перетоку води з горизонтів, що залягають вище. Однак зі збільшенням глибин залягання в живленні зростає роль напірних вод глибоких горизонтів, розвантаження яких відбувається зонами глибинних розломів. Основним фактором формування хімічного складу шахтних вод є штучно створена в гірничих виробках різко окислювальна обстановка, у яку потрапляють підземні води, що циркулювали у водоносних горизонтах. Води кам’янської, алмазної та горлівської світ зіставляються з тектонічною будовою шахтного поля та вуглепородного масиву загалом. Хімічні характеристики шахтних вод кожного горизонту, в тому числі й кожної виробки, мають особливості, що контролюються геолого-структурними чинниками вуглепородних масивів. Окремі хімічні елементи вод змінюються відповідно до особливостей геологічної будови шахтного поля й окремих його виробок. Водоносні горизонти Красноармійського вуглепромислового району внаслідок розробки вугільних пластів і закриття шахт «мокрою консервацією» впливають на зміну еколого-гідрогеологічного режиму регіону.

Посилання

Вергельська В. В., Вергельська Н. В. Гідрогеологічні особливості вуглепородних масивів Складчастого Донбасу. Збірник матеріалів молодіжної наукової конференції «Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні». Київ, 25–26 листопада 2015 р. С. 15–16.

Вергельська Н. В., Вергельська В. В, Соболєв М. Ю. Гідрогеологічні особливості Красноармійського вуглепромислового району Донецького басейну. Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми гідрогеології на сучасному етапі» пам’яті І. К. Решетова. м. Харків, 5–6 листопада 2014 р. С. 15–16.

Вергельська Н. В., Правоторова О. В. Особливості геологічної будови окремих вугільних пластів Красноармійського вугленосного району (на прикладі шахти «Краснолиманська»). Тектоніка і стратиграфія. Вип. 36. 2009. С. 54–59.

Д’яченко Н. Еколого-гідро-геомеханічні наслідки переформування фільтраційної структури масиву гірських порід Західного Донбасу. Гiрнича геологiя та геоекологiя. 2022. № 1(2). С. 5–20. DOI:https://doi.org/10.59911/mgg.2786-7994.2021.1(2).251839.

https://kpfu.ru/docs/F721877372/malcev_surfer7_53.pdf.

Кононенко А. В. Про зв’язок водовідбору та змін мінералізації в зоні впливу регіонального тектонічного порушення (на прикладі Житлівського водозабору в Луганській області). V Наукова конференція з міжнародною участю «Гідрогеологія: наука, освіта, практика». м. Харків, 14–15 листопада 2018 р. С. 26–28.

Лунева О. В., Костенко В. К., Матлак Е. С. До питання про можливу зміну регіональних норм якості шахтних вод, що скидають, та особливості їх використання. Проблеми екології: загальнодержавний науково-технічний журнал. № 1. 2010. C. 46–50.

Рубан С. А., Шинкаревський М. А. Гідрогеологічні оцінки та прогнози режиму підземних вод України. Київ : УкрДГРІ, 2005. 572 с.

Суярко О. В. Про зв’язок зон розвантажування вод глибоких горизонтів палеозою з глибинною тектонікою Донбасу. Доп. АН УРСР. 1970. Сер. Б. № 5. С. 403–406.

Суярко В. Г., Безрук К. О. Гідрогеохімія (геохімія підземних вод). Харьків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. 112 с.

Удалов І. В., Кононенко А. В. Еколого-гідрогеохімічні особливості формування підземних вод мергельно-крейдового водоносного горизонту та прогноз їх якості (на прикладі Житлівського водозабору в Луганській області). Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. 28, 2018. С. 74–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ