Головна

«Геохімія техногенезу» – це рецензоване наукове видання, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень в галузі геохімії, геології та екології.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1735 від 23.05.2024 року

Засновник: Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Рік заснування: 2000 рік.

Періодичність: 1-2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі природничих наук та механічної інженерії (спеціальності 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 132 «Матеріалознавство», 183 «Технології захисту навколишнього середовища») відповідно до Наказу МОН України від 29.06.2021 № 735 (додаток 4).

Назва до 2019 р.: Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища.

Проблематика
Геохімія, геологія та екологія: геохімічні аспекти стану навколишнього середовища, розширення і раціональне використання мінерально-сировинної бази України, екологічна безпека та природоохоронні технології, технічні засоби моніторингу та радіаційного контролю.

Відділення НАНУ: Ядерної фізики та енергетики.

ISSN (print) 2664-3936

ISSN (online) 2664-3944