Редакційна колегія

Головний редактор

ДОЛІН Віктор Володимирович  – (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор геол. наук, професор

ORCID:  0000-0001-6174-2962
e-mailvdolin@ukr.net

Заступники головного редактора:

Михальченко І. І. – (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор геол. наук.

ORCID:  0000-0002-0946-1458
e-mailalcoldan@i.ua

Ольховик Ю. О.– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор техн. наук

ORCID:  0000-0001-5653-2370
e-mailyolkhovyk@ukr.net

Члени редколегії:

Дж. Т. Морріс – (США) Університет Південної Кароліни, доктор філософії (біол. науки), заслужений професор.

ORCID:  0000-0002-0511-642X
e-mail: morris1520@gmail.com

Вілкомірскі Б.A. – (Польща), Університет Яна Кохановського в Кельце, завідувач кафедри біогеохімії земельних екосистем,  доктор біол. наук, професор.

ORCID:  0000-0002-5268-3910
e-mail: bowi@ujk.edu.pl

Забулонов Ю. Л.– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», директор, чл.-кор. НАНУ, доктор техн. наук , професор.

ORCID:  0000-0001-8239-8654
e-mail: 1952zyl@gmail.com

Венгер Є.Ф.– (Київ), Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова,  чл.-кор. НАНУ, доктор фіз-мат. наук

ORCID:  0000-0003-1508-1627
e-mail: vengeref@gmail.com

Попов О. О. – (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», чл.-кор. НАНУ, доктор техн. наук

ORCID:  0000-0002-5065-3822
e-mail: sasha.popov1982@gmail.com

Верховцев В. Г. – (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор геол. наук

ORCID:  0000-0002-1015-6725
e-mail: Verkhovtsev@ukr.net

Шабалін Б. Г.– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор геол. наук

ORCID:  0000-0002-6425-5999
e-mail: b_shabalin@ukr.net

Шевченко О. Л. – (Київ),Український гідрометеорологічний інститут (УкрГМІ) ДСНС України та НАН України, Головний науковий співробітник, доктор геол. наук

ORCID:  0000-0002-5791-5354
e-mail: shevch62@gmail.com

Покалюк В.В.– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор геол. наук

ORCID:  0000-0002-9282-0246
e-mail: pvskan@ukr.net

Пушкарьов О.В.– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор геол. наук

ORCID:  0000-0002-4382-8620
e-mail: pushkarevigns@gmail.com

Родіонов В.Є.– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор техн. наук, професор

ORCID:  0000-0002-0676-3135
e-mail: rodionov@isp.kiev.ua

Саєнко С.Ю. – (Харків) Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”доктор техн. наук

ORCID:  0000-0002-2598-3598
e-mail: sayenko@kipt.kharkov.ua

Литвиненко В.В. – (Харків), Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН Українидоктор техн. наук

ORCID:  0000-0003-4850-2555
e-mail: vvlytvynenko@ukr.net

Чумаченко С. М. – (Київ), Національний університет харчових технологій, доктор техн. наук

ORCID:  0000-0002-8894-4262
e-mail: s_chum@ukr.net

Яцишин А. В.– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», доктор техн. наук

ORCID:  0000-0001-5508-7017
e-mail: iatsyshyn.andriy@gmail.com

Кручинін С.П. –  (Київ), Інституту теоретичної фізики (ІІТФ) імені М.М. Боголюбова. НАН України, доктор фіз-мат. наук, професор

ORCID:  0000-0002-0674-5826
e-mail: sergeikruchinin@yahoo.com

Бондар Ю. В– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», кандидат геол.-мін. наук.

ORCID:  0000-0002-5511-1387
e-mail: juliavad_peremoga@ukr.net

Відповідальний редактор:

Севрук І.М.– (Київ), Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», кандидат геол. наук

ORCID:  0000-0003-2407-0735
e-mail: irina_mihalovna@ukr.net