Порядок рецензування

Статті, що надходять до збірника “Геохімія техногенезу”, підлягають обов’язковому анонімному рецензуванню.

Порядок дій наступний:

Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті.

Головний редактор призначає рецензентів (відповідно до вимог п. 6, пп. 6 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”).

Рецензент робить один із наступних висновків:

• стаття рекомендується для опублікування в збірнику “Геохімія техногенезу”;

• рекомендується з урахуванням виправлення недоліків;

• може бути опублікована після значного скорочення до розмірів короткого повідомлення; питання про публікацію має бути розглянутим після переробки;

• стаття не рекомендується до публікації.

Відповідно до п. 15 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 – Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Редакція направляє статтю 2-м рецензентам не вказуючи автора(ів) та інформації про нього(них) (double-blind, рецензент не знає автора, автор не знає рецензента). Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію. Рецензенти мають забезпечувати принципи конфіденційності усіх матеріалів, що відносяться до публікації, а також повідомляти головного редактора про всі підозри щодо порушення авторських прав і плагіат.

У разі однієї негативної рецензії головним редактором обирається додатковий третій рецензент. Дві негативні рецензії – рівноцінні відмові.

Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь. Після чого, редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншим двом рецензентам. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення. У разі відмови у публікації матеріали не повертаються авторам і повторно не розглядаються.

У разі позитивної рецензії Головний редактор передає статтю до редакції. Для проходження стилістичного і орфографічного редагування, технічного редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.

Члени редакційної колегії остаточно затверджують зміст номера збірника “Геохімія техногенезу” на чергових засіданнях.

Оригінали статей і рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції не менше трьох років.