ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕКТОНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ РЕГІОНІВ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geotech2023.37.05

Ключові слова:

об’єкти ядерного паливного циклу, радіоекологічний фактор, радіонукліди природного походження, системи докембрійських розломів земної кори, система екологічного моніторингу, розломно-блокова тектоніка.

Анотація

Існуюча в Україні система екологічного моніторингу не повністю враховує радіоекологічний фактор на територіях поблизу численних ядерних об’єктів південного сходу країни (у т. ч. підприємства видобутку та первинної переробки уранової сировини, сховища низькоактивних відходів і Запорізька АЕС), де сучасну радіоекологічну ситуацію можна охарактеризувати як докризову. Тому саме тут ще із середини 1990-х років було розпочато створення регіональної системи комплексного екологічного моніторингу – СЕМ «Придніпров’я» на території Дніпропетровської області, яка має одне з найвищих в Україні техногенне навантаження, як пілотного проєкту з подальшим розширенням на всю територію країни. Але при цьому суттєвим недоліком цієї системи є недостатня увага до радіологічних проблем, які пов’язані із тим, що на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей склалася радіоекологічна ситуація, яка за своєю складністю і небезпекою для біотичних компонентів довкілля та здоров’я населення, у тому числі майбутніх поколінь, не має аналогів в Україні. Зумовлено це тим, що на території вказаних областей із середини ХХ століття відбувалися радіаційно небезпечні виробничі та технологічні процеси, пов’язані з видобуванням і переробкою уранової сировини, виробництвом і використанням джерел радіоактивного випромінювання, поводженням із радіоактивними відходами та діяльністю Запорізької АЕС. Тому і досі актуальною є подальша розробка радіоекологічного блока при модернізації СЕМ «Придніпров’я». При цьому одним із суттєвих чинників, що визначають як екологічний стан загалом, так і радіаційний будь-якого регіону, є особливості його розломно-блокової будови. Наявність значного обсягу геолого-геофізичної інформації про тектонічну будову (зокрема, системи докембрійських розломів земної кори, що характеризуються єдиними планетарними закономірностями розміщення тектонічних структур) може бути однією з основ прогнозування конкретних напрямів небезпечного природно-техногенного радіологічного впливу об’єктів ядерного паливного циклу в умовах техногенно навантажених регіонів України. На прикладі територій, наближених до Запорізької АЕС – основного з підприємств-енерговиробників південного сходу України, показано необхідність залучення даних про радіонукліди природного походження (Ra226, Th232), які дають змогу більш детально вивчати тектонічну (розломно-блокову) інформацію для подальшого планування й інтерпретації даних моніторингових радіологічних досліджень. Результати аналізу радіологічних даних (зокрема, карт питомої активності Ra226 і Th232) свідчать про можливість залучення їх для уточнення карт тектонічного районування, побудованих за результатами інтерпретації гравітаційного і магнітного полів на основі геолого-знімальних свердловин.

Посилання

Шапар А. Г., Шматков Г. Г., Петренко В. С. та ін. Досвід і проблеми впровадження системи моніторингу. Екологія і природокористування : зб. наук. пр. Інституту проблем природокористування та екології НАН України. 2013. Вип. 16. С. 221–234.

Tyapkin O.K., Shapar A.G., Yemets N.A., Bilashenko O.G. Increase of Efficiency of Soil Remediation from Radioactive Pollution. 71st European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2009: Balancing Global Resources. Incorporating SPE EUROPEC 2009. 2009. P. 1655–1659.

Pihulevskyi P., Tiapkin O., Anisimova L. Features of radioactive waste stores in central Ukraine // Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: Proceedings of XIІ International Scientific Conference. – Kyiv, Ukraine, 2018. CD, 5 p.

Тяпкін О. К., Сердюк Я. Я., Остапенко Н. С., Кириченко В. А. Вирішення проблем, пов’язаних із розвитком системи комплексного екологічного моніторингу територій видобування та первинної переробки уранової сировини в Центральній Україні. Екологія і природокористування : зб. наук. пр. Інституту проблем природокористування та екології НАН України. 2012. Вип. 15. С. 179–190.

Pihulevskyi P., Tiapkin O., Anisimova L. Use of geological-geophysical tectonic information for modernization of integrated environmental monitoring systems of technogenic loaded regions of Ukraine. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: Proceedings of XVI International Scientific Conference. 2022. Vol. 2022, p. 1–5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580063

Карта ґрунтів Української РСР. Київ: Укрземпроект, 1972.

М. І. Толстой, Ю. Л. Гасанов, Н. В. Костенко та ін. Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита. Київ : ВПЦ Київський університет, 2003. 329 с.

ЗАEС. Обґрунтування екологічної безпеки будівництва та експлуатації ЗАЕС. Харків : Енергопроект, 1993. 124 c.

Пігулевський П. Г., Свистун В. К., Мечніков Ю. П., Кирилюк О. С., Лісовий Ю. В. Особливості диз’юнктивної тектоніки Криворізького залізорудного району. Геофізичний журнал. 2016. № 5 (Т. 38). С. 154–163.

Свистун В. К., Антонов В. О., Пігулевський П. Г. Підсумки формування бази гравіметричних даних в Україні. Геоінформатика. 2020. Вип. 3 (75). С. 83–91.

Svistun V., Pigulevskiy P. Gravimetric survey and gravimetric database in Ukrain “Dniprogeofizika” during 2000-2011 carried out works on collection, analysis and formation of an electronic gravimetric data base (GDB) of the territory of Ukraine. Based on the results of the work car. 20th International Conference Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspectsthis. 2021. P. 1–7. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521132.

Tiapkin О.К., Pihulevskyi P.H., Dovbnich М.М. Taking into account of influence of earth crust faults in solving geological and geoecological tasks by geophysical methods. Scientific Bulletin of National Mining University. 2017. Vol. 6. P. 15–22.

Чебаненко І. І. Основні закономірності розломної тектоніки України. Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. 155 с.

Чебаненко І. І. Теоретичні аспекти тектонічної ділимості земної кори. Київ : Наукова думка, 1977. 83 с.

Тяпкін К. Ф., Тяпкін О. К., Якимчук М. А. Основи геофізики. Київ : Карбон ЛТД, 2000. 248 с.

Тяпкін О. К., Бурлакова А. О., Соломашко О. С. Обробка геолого-геофізичної тектонічної інформації при прогнозуванні геоекологічного стану довкілля. Ефективне функціонування екологічностабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 2020. С. 138–142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ