КРИТЕРІЇ ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ВПЛИВУ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/geotech2023.37.08

Ключові слова:

видобувна діяльність, гірничі підприємства, оцінка впливу на довкілля, критерії оцінки впливу на довкілля.

Анотація

Для того щоб оцінити вплив запланованої діяльності на навколишнє середовище гірничих підприємств, потрібно усвідомлювати, що фактори впливу дуже різноманітні за характеристиками. Тому під час підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розробники стикаються з проблемою визначення, класифікації та кількісної оцінки впливу планованої діяльності на довкілля. Якісна оцінка впливів без прив’язки до шкали оцінки є недостатньо інформативною. У зв’язку із цим автори поставили за мету розробити методику комплексної оцінки впливу планованої діяльності гірничих підприємств на навколишнє середовище, де кількісний вимір кожного впливу на навколишнє середовище базуватиметься на оцінці екологічних наслідків запланованої діяльності за визначеними єдиними критеріями. У роботі складено перелік обов’язкових і додаткових критеріїв впливу планованої діяльності на навколишнє середовище, що доцільно визначати під час розробки звіту з оцінки впливу на довкілля. Визначено види впливу цих критеріїв та надано їх характеристику. Кожен із видів впливу оцінено в балах за шкалою екологічної небезпеки. Розроблено шкалу оцінювання сумарної небезпеки впливу планованої діяльності з п’ятьма градаціями небезпеки: низька, помірна, середня, висока, надзвичайно висока. Результати дослідження можуть стати основою для оцінки наслідків діяльності гірничих підприємств у рамках проведення комплексної екологічної оцінки планованої діяльності, а також дадуть змогу зробити якісний науковий прогноз можливих змін довкілля внаслідок реалізації того чи іншого господарського рішення.

Посилання

Процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності: короткий огляд. Екологія. Право. Людина : вебсайт. URL: http://epl.org.ua/human-posts/protsedura-otsinky-vplyvu-na-dovkillya-planovanoyi-diyalnosti-korotkyj-oglyad/ (дата звернення: 03.04.2023).

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) у видобувному секторі. Практика та проблемні питання застосування. ГО «ДІКСІ ГРУП» : вебсайт. URL: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/10/dixi-ovd-ukr-13.01.pdf (дата звернення: 03.04.2023).

Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text.

Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 384 с.

Статюха Г., Бойко Т., Абрамова А. Системний підхід до оцінювання ризиків при проектуванні промислових об’єктів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2012. № 2.14 (56). С. 8–12.

Лисиченко Г. В., Забулонов Ю. Л., Хміль Г. А. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління : монографія. Київ : Наукова думка, 2008. 544 с.

Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18.01.2001 № 2245-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14#Text.

А. с. Класифікатор потенційно небезпечних об’єктів. Головіна Л. М., Єременко Є. В., Костенко Г. С., Рева І. А., Сухорецька Л. В. № 33654; зареєстр. 10.06.2010; опубл. 15.11.2010. Бюл. № 22.

Матухно О. В. Метод оцінювання показників екологічної небезпеки промислових процесів. Теорія і практика металлургії. 2013. № 1–2. С. 133–136.

Матухно О., Бобилєв В., Бєлоконь К. Удосконалення методології визначення показників екологічної небезпеки технологічних процесів. Екологія та промисловість. 2015. № 2 (43). С. 88–92.

Шмандій В. М., Солошич І. О. Управління природоохоронною діяльністю : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

ТЕХНІЧНІ НАУКИ